Hrob – chodník Křižanov

Akce: Chodník Křižanov – město Hrob

Investor: Město Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Soukup

Datum: 10/2015 – 7/2017

Realizované činnosti: projektová dokumentace DSP+DPS; inženýring

Popis:
Předmětem projektu je novostavba chodníku podél silnice I/27 ve městě Hrob, v místní části Křižanov. Chodník základní šířky 2,0 m a celkové délky 275 m je navržen po pravé straně (ve směru Osek – Dubí, přičemž začíná místem pro přecházení u stávajícího chodníku u č.p. 36 a pokračuje dále po pravé straně silnice až k odbočce do ulice Duchcovská ve směru do centra města. Šířka jízdního pásu s vodicími proužky zůstává zachována ve stávající hodnotě 7,00 m v celém řešeném úseku. Součástí stavby je trojice míst pro přecházení a jeden přechod pro zajištění příčných vazeb. Stavba zahrnuje zastávkový záliv zastávky Hrob, Křižanov. U zastávky je situován základní mobiliář. Stavba zahrnuje vyřešení odvodnění a nasvícení jednoho přechodu a jednoho místa pro přecházení (SO 401) a novou lávku přes Domaslavický potok (SO 201).

Aktuální stav:
V současnosti je odevzdána projektová dokumentace pro získání stavebního povolení.

Related Projects