REFERENCE

dali nám důvěru

Kvalita naší práce je nejlépe vidět na reakcích našich objednatelů, na úrovni a užitné hodnotě staveb, které jsou realizovány dle našich projektů. Za dobu našeho působení na trhu jsme se podíleli na stovkách menších či větších projektů. Za důležité považujeme i naši úspěšnost a kvalitu při zpracování projektů, které jsou zpracovány jako podklad pro získání dotačních investičních prostředků. Níže jsou uvedeny některé projekty.