O NÁS

Firma Projekce dopravní Filip s.r.o. navazuje na podnikatelskou činnost firmy Ing. Josef Filip, založené v roce 2004. Poskytuje služby v oblasti projektování dopravních staveb a dopravního inženýrství. Se specializací především na intravilán obcí a měst.

Projekty zpracováváme především pro subjekty státní správy – obce, města, SUS, ŘSD a dále pro soukromé investory. Úzce spolupracujeme s architektonickými kancelářemi, pro které zpracováváme jako profesanti dopravní řešení. Při zpracovávání projektů dbáme na sledování trendů vývoje ve stavebnictví a naše projekty zpracováváme tak, aby odrážely požadavky investora.

AKTUÁLNĚ
Lis 03

Realizace staveb v roce 2019

Během letošní stavební sezóny byla nebo ještě je realizována řada staveb dle našich projektů: Bohušovice-Hrdly - cyklostezka Čížkovice - parkoviště a komunikace u zámku (akce Bezpečná obec Čížkovice etapa 8) Kly - novostavba chodníku podél II/331 Kostelec nad Labem - komunikace u sběrného dvora Kostelec nad Labem - rekonstrukce ulice... Více →
Čvc 17

Autobusový terminál Mnichovo Hradiště ve výstavbě

V současnosti probíhá realizace dvou staveb, pro které jsme zpracovávali projektové dokumentace. Jedná se o akce "Přestupní terminál veřejné dopravy Mnichovo Hradiště" a "Rekonstrukce chodníků ve Švermově ulici v Mnichově Hradišti". Zatímco pro první z nich jsme autory dopravní části dokumentace pod hlavičkou architektonického ateliéru re:architekti, v případě druhé jsme... Více →
Pro 18

PF 2019

Ať vám v novém roce vychází vše, co si přejete.
Lis 26

Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem

V listopadu jsme jakožto spoluřešitelé dokončili akci „Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem“. Studie řeší vybraná veřejná prostranství ve městě Roudnice nad Labem a jejich systém. Jedná se o náměstí, parky, či celý prostor sídliště. Jakožto dopravní inženýři a auditoři bezpečnosti pozemních komunikací spolupracujeme na návrhu s... Více →
CÍLE

Chceme, aby naše projekty nebyly jen podkladem pro stavbu, ale i spoluutvářely veřejný prostor, ve kterém jsou navrhovány. Naším cílem pak je, aby byly vnímány jeho uživateli nejen jako kvalitní technické návrhy, ale i návrhy, které pozvednou jeho estetickou úroveň.

Projekty navrhujeme s důrazem na kvalitu předkládaného řešení.

podporujeme
  • Město Štětí – FEDO (Festival dechových orchestrů)
  • Město Terezín – Josefínské slavnosti
  • Český svaz chovatelů Základní organizace Cítov
  • Sokol Brozany nad Ohří
  • Zažít Roudnici jinak, z.s.
  • MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
  • MAS PODŘIPSKO, z. s.
  • Kino Sokol Roudnice nad Labem
používáme

Software TRALYS pro výpočet kapacity neřízených úrovňových křižovatek.

spolupracujeme