Říj 20

Realizace staveb v roce 2022

Během letošní stavební sezóny byla nebo ještě je realizována řada staveb dle našich projektů:

Hostivice – Rekonstrukce ul. Na Vršku, K Nádraží
Hostivice – Rekonstrukce ul. Drdova, Havlíčkova, Nerudova
Chýně – Rekonstrukce ul. Lomená
Klatovy – Oprava ul. Bozděchova
Kly – Chodník podél I/9 – Krausovna (vč. parkoviště, autobusové zastávky)
Kostelec nad Labem – Rekonstrukce ulic Alšova a Zeyvalova
Kostelec – Rekonstrukce ulice Havlíčkova
Liběchov – Rekonstrukce ul. Ke Škole a Pod Školou
Louny – Revitalizace sídliště pod kasárnami – I. etapa
Praha Petrovice – Nové kapacity odstavných ploch (SO 103 – ul. Galileova)
Roudnice nad Labem – Rekonstrukce ul. Riegrova
Roudnice nad Labem – Přechody ul. T.G. Masaryka
Teplice – Ostrůvek Masarykova třída
Tuchlovice – Rekonstrukce MK Srby
Žitenice – Obytná zóna Pohořany

Z loňského roku pokračovaly následující akce:
Hostivice – Rekonstrukce ul. Česká
Libochovice – Autobusové nádraží
Praha Velká Chuchle – Rekonstrukce ul. Na Cihelně
Štětí – Rekonstrukce ulice Alšova