Lis 26

Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem

V listopadu jsme jakožto spoluřešitelé dokončili akci „Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem“. Studie řeší vybraná veřejná prostranství ve městě Roudnice nad Labem a jejich systém. Jedná se o náměstí, parky, či celý prostor sídliště. Jakožto dopravní inženýři a auditoři bezpečnosti pozemních komunikací spolupracujeme na návrhu s architekty a zahradními architekty. Studie navrhuje řešení problémů veřejných prostranství v jednotlivých částech města v rozsahu zadaném městem Roudnice nad Labem. Výstupem této územní studie je návrh úprav veřejných prostranství v Roudnici nad Labem i zlepšení vztahu a komunikací mezi danými veřejnými prostranstvími navzájem.