Čakovice – Zastávka u nádraží

Akce
Čakovice – Zastávka u nádraží

Investor
MČ Praha-Čakovice

Hlavní inženýr projektu
Ing. Pavel Soukup

Datum
Projekt 12/2017, realizace 9-10/2018.

Rozpočtové náklady
1,7 mil. Kč bez DPH

Realizované činnosti
Dokumentace DUR, DSP; inženýring.

Zhotovitel stavby
MV Bau, s.r.o.

Popis
Předmětem projektu byla výstavba nové autobusové zastávky u areálu sportoviště TJ Avia a zpevnění travnaté plochy pomocí vegetačních roštů. Součástí stavby byl nový autobusový záliv, nástupiště, napojení na přilehlé plochy, oprava dotčených ploch v okolí včetně předláždění stávající manipulační plochy před budovou TJ Avia a plocha zpevněná vegetačními rošty na místě stávající zeleně.

Related Projects