Kostelec n. L. – V Polích

Akce
Kostelec nad Labem – Rekonstrukce místních komunikace V Polích

Investor
Město Kostelec nad Labem

Hlavní inženýr projektu
Ing. Vít Duda

Datum
Projekt 10/2015. Realizace 9-12/2016

Rozpočtové náklady
2,6 mil. Kč bez DPH / 3,2 mil. Kč s DPH

Realizované činnosti
Dokumentace DSP, DPS; inženýring; autorský dozor

Zhotovitel stavby
Stavební firma Neumann s.r.o.

Popis

Předmětem projektu byla rekonstrukce místní komunikace ulice V Polích v Jiřicích u Kostelce nad Labem. Komunikace ulice V Polích a částečně i K Paterům vykazovala povrch pouze ze štěrku, což se odráželo i na jejich technickém stavu (výmoly a příčné nerovnosti). Cílem stavby bylo zajistit komfortní a bezpečnou obsluhu přilehlých nemovitostí, zvýšit estetickou úroveň uličního prostoru a eliminovat případné škodní následky vlivem dešťových srážek, které jsou způsobeny absencí dešťové kanalizace v ul. V Polích.

Related Projects