Plzeň – BD Zelený trojúhelník

Akce
Zelený trojúhelník – jih, blok č. 4, bytové domy, Plzeň – Borská pole

Objednatel
Investor: Keen Properties, Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Generální projektant: Expert Building Management, s.r.o.; City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00

Datum
Září 2015 – Únor 2017

Realizované činnosti
DSP, DPS

Projektant dopravní části
Ing. Pavel Soukup

Popis

Projekt byl zpracován ve dvou fázích – jako dokumentace pro stavební povolení (pro všechny budovy) a následně jako dokumentace pro provedení stavby (pro budovy A, C a D). Předmětem dokumentace pro stavební povolení byla novostavba areálových komunikací, areálových parkovacích ploch a dopravní řešení hromadných garáží. Projekt dopravně navazuje na předcházející projekty veřejných komunikací v okolí bytových domů a napojuje se na hranici areálových pozemků na již povolené sjezdy z místníchkomunikací.

Dokumentace pro provedení stavby byla zpracována ve dvou částech a to jak pro areálové komunikace a hromadné garáže, tak pro navazující veřejné komunikace podél navrhovaných bytových domů. V první části (budovy A) se jednalo zejména o návrh přidruženého prostoru ulice Technická (podél již realizované asfaltové komunikace), celého uličního prostoru jižně od areálu bytových domů, návrh parkovišť příslušejících k bytovým domům, příjezdových komunikací k bytovým domům a všech okolních zpevněných ploch. V druhé etapě (bytové domy C a D) byl předmětem projektu návrh dopravní infrastruktury v rámci výstavby areálu bytových domů. Jednalo se zejména o návrh celého uličního prostoru nové ulice napojující se na stávající ul. Technická, průsečné křižovatky s touto ulicí, další části ulice napojené k této křižovatce, přístupové komunikace do garáží bytových domů, návrh parkovišť příslušejících k bytovým domům a všech okolních zpevněných ploch.

Related Projects